Hasselblad Centers Vänner

Hasselblad Centers Vänner

 

Vi samverkar, stöder och får nya fotografiska upplevelser

Hasselblad Centers Vänner (HCV) är en vänförening till Hasselbladstiftelsen och dess fotografiska verksamhet på Hasselblad Center. Vårt stöd sker på många olika sätt. Vi samverkar med Hasselbladstiftelsen i flera arrangemang, ordnar en rad egna aktiviteter och donerar fotografiska verk till stiftelsens samling.

Som medlemmar i HCV får vi inte bara tillfredsställelsen av att bidra till en verksamhet som ligger i linje med vårt starka intresse för fotografi. Vi ingår också i en gemenskap där vi skapar och får del av spännande och intressanta upplevelser i fotografins stora värld: Utställningar, föreläsningar, seminarier, resor och möten med fotografer av många olika slag.

Bli en vän du också!