Hasselblad Centers Vänner

« Aktuella och kommande evenemang  • Detta evenemang har redan ägt rum.
Young Man Jeddah. © Wolfgang Tillmans. Portrait of Wolfgang Tillmans

Wolfgang Tillmans – 2015 års Hasselbladpristagare

1 december, 201514 februari, 2016

Den tyske konstnären Wolfgang Tillmans kommer till Göteborg den 30 november för att ta emot Hasselbladstiftelsens internationella pris i fotografi. Priset består av 1 miljon kronor.

Den 1 december arrangerar Hasselbladstiftelsen ett symposium i Wolfgang Tillmans ära, med föreläsningar av Tom Holert, konstvetare och kritiker; Melanie Vandenbrouck, curator och Marek Kukula, astronom, båda från Royal Observatory, Royal Museums Greenwich; samt ett konstnärssamtal med Wolfgang Tillmans. Samma dag öppnar en utställning med pristagarens verk i Hasselblad Center. I utställningen visas bland annat serien truth study center och ett nytt, storskaligt videoverk.

Stiftelsens motivering till valet av Wolfgang Tillmans som 2015 års pristagare:

Wolfgang Tillmans har etablerat sig som en av de mest originella och nyskapande konstnärerna i sin generation och driver ständigt det fotografiska mediet i nya riktningar. Hans praktik har sedan 1990-talet omfattat frågor av angelägen politisk och social vikt, som både direkt och indirekt speglat den fotografiska bildens kraft att kritiskt engagera sig i världen omkring oss. Därtill har Tillmans förändrat förståelsen av fotografiska utställningar genom sina djärva och originella installationer, som leker med skala, format, inramning och presentation, för att skapa fördjupande upplevelser som har inspirerat efterföljande generationer av konstnärer.

”Wolfgang Tillmans både följer och utvecklar den tradition av socialt engagerat fotografi som kännetecknar många tidigare Hasselbladpristagare. Det som gör Tillmans konstnärskap unikt är de många lager av verkligheter och perspektiv på världen, som han observerar i allt från de enklaste, vardagliga händelserna, till dramatiska samhällsförändringar på global skala.”, säger Hasselbladstiftelsens curatorer Dragana Vujanovic och Louise Wolthers.

I samband med Hasselbladpriset publiceras en bok om Wolfgang Tillmans arbeten, formgiven av konstnären, med en nyskriven essä av Tom McDonough och utgiven av förlaget Walther König. Under vernissagekvällen kommer Wolfgang Tillmans vara tillgänglig för signering av boken.

Curatorer: Dragana Vujanovic och Louise Wolthers

 

Sendeschluss / End of Broadcast IV, 2014 © Wolfgang Tillmans, Courtesy Galerie Buchholz, Berlin/Cologne

Sendeschluss / End of Broadcast IV, 2014 © Wolfgang Tillmans, Courtesy Galerie Buchholz, Berlin/Cologne

 

Wolfgang Tillmans – Hasselblad Award Winner 2015

German artist Wolfgang is coming to Gothenburg on November 30 to receive the Hasselblad Foundation International Award in Photography. The award consists of 1 million Swedish krona.

On December 1, the Hasselblad Foundation will organise a symposium in Wolfgang Tillmans’ honour, with lectures by Tom Holert, Art Historian and Critic; Melanie Vandenbrouck, Curator of Art, and Marek Kukula, Public Astronomer, both from the Royal Observatory, Royal Museums Greenwich; as well as an artist talk with Wolfgang Tillmans. The same day, an exhibition with the Award Winner’s works will open at the Hasselblad Center. The exhibition includes, among others, the series truth study center and a new, large-scale video work.

The Foundation’s citation regarding the 2015 Hasselblad Award Winner Wolfgang Tillmans:

Wolfgang Tillmans has established himself among the most original and innovative artists of his generation, constantly pushing the photographic medium in new directions. His practice has covered subjects of pressing political and social importance since the 1990s, reflecting both directly and indirectly on the power of the photographic image to engage critically with the world around us. Furthermore, Tillmans has transformed the understanding of photographic exhibition making through his daring and original installations, playing with scale, formats, framing and presentation to produce immersive experiences that have inspired subsequent generations of artists.

Hasselblad Foundation curators Dragana Vujanovic and Louise Wolthers state: “Tillmans is both continuing and developing the tradition of socially engaged photography, which characterises many of the previous Hasselblad Award winners. What makes Tillmans’ work unique is his layering of realities and perspectives on the world, observed in everything from the most simple, everyday occurrences, to dramatic changes on a global scale.”

A new book about Wolfgang Tillmans’ work, designed by the artist, will be released in conjunction with the Hasselblad Award, with a new essay by Tom McDonough and published by Walther König. Wolfgang Tillmans will be available for book signing during the exhibition opening.

Curators: Dragana Vujanovic och Louise Wolthers

Read more about the Hasselblad Award 2015 to Wolfgang Tillmans.

 

1 december, 2015 14 februari, 2016
Hasselblad Center, Göteborgs Konstmuseum
Götaplatsen, Göteborg, Sverige
Hasselblad Foundation http://www.hasselbladfoundation.org/